Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Rekrutacja / Rekrutacja 2020/2021

Informacja dla Rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego do klasy I na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach informuje, iż w dniach od 17 lutego do 27 marca 2020r. będzie prowadzona rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021

Realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone  w 2013 roku.

 • Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły składają „Kartę zgłoszenia” dziecka do szkoły.
 • Rodzice (opiekunowie prawni)  dzieci spoza obwodu składają „Wniosek” o przyjęcie dziecka spoza obwodu.
  Dokumenty należy składać do 27 marca 2020 r. do godz. 14.00

Pliki do pobrania:
1. Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
2. Wniosek o przyjęcie dziecka
3. Oświadczenie

Rozpoczął się nabór do publicznych punktów przedszkolnych i oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, który będzie prowadzony na podstawie Regulaminu określającego zasady rekrutacji.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie Urzędu Gminy Sławno

Pliki do pobrania:

Deklaracja  kontynuacji  uczęszczania dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Karta zgłoszenia dziecka do Oddziału Przedszkolnego

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

WYNIKI REKRUTACJI:

 • Do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach na rok szkolny 2020/2021 przyjęto:
 1. Lidia Bugaj
 2. Sandra Bugaj
 3. Dawid Garnys
 4. Fabian Gradek
 5. Maciej Jędryka
 6. Maja Jończyk
 7. Joanna Kobalczyk
 8. Jowita Kozera
 9. Kacper Królak
 10. Patryk Lenarcik
 11. Szymon Musiał
 12. Alicja Pietrzyk
 13. Marta Rutkowska
 14. Lena Śmigiel
 • Do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach na rok szkolny 2020/2021 przyjęto dziesięcioro dzieci.
date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj