Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Aktualności / Pilne informacje

RODZICU!

1.Nie posyłaj do szkoły i placówki chorego dziecka

Główne objawy:

 • kaszel,
 • gorączka 38°C,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 • utrata węchu lub smaku o nagłym początku,
 • wysypka.

2. Pozostaw dziecko w domu, obserwuj jego stan zdrowia i skorzystaj z teleporady lekarza pediatry.

3.Kiedy rodzice mogą wysłać dziecko do szkoły?

Do szkoły może uczęszczać:

 • wyłącznie uczeń zdrowy,
 • bez objawów infekcji dróg oddechowych,
 • którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

4. Co uczeń powinien wiedzieć przed pójściem do szkoły?

Powinien pamiętać o częstym myciu rąk,       

 • szczególnie po przyjściu do szkoły,
 • przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,
 • po skorzystaniu z toalety,
 • ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

5.Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce.

6. Nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj