Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
Prezydium Rady Rodziców
Magdalena Jończyk – przewodnicząca
Zuzanna Ślęzak – z – ca przewodniczącej
Monika Pasik – skarbnik
Regulamin Rady Rodziców
date_range 
Zaloguj