Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020
Prezydium Rady Rodziców
Małgorzata Krawczyk – przewodnicząca
Monika Pasik – z – ca przewodniczącej
Dariusz Kawecki – skarbnik
Regulamin Rady Rodziców
date_range 
Zaloguj