Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Projekty

Laboratoria Przyszłości

W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła przystąpiła do Projektu Rządowego Laboratoria Przyszłości. Jest to inicjatywa edukacyjna, której priorytetowym celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły z zajęciami prowadzonymi w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Dzięki tym pomocom szkoła będzie mogła rozwijać i wzmacniać u uczniów kompetencje przyszłości, rozwijać umiejętności manualne… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zajęcia matematyczne

 

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

INFORMACJA

2018_2019 SZCZEGOLOWY HARMONOGRAM

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Informacja dla uczestników zajęć matematycznych

UWAGA Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z matematyki z dnia 5, 12 kwietnia 2018r. odbędą się: 26 kwietnia 2018r. 1 godzina 15:10 – 15:55 27 kwietnia 2018r.  2 godziny 13:30 – 15:00 O terminach w/w zajęć uczestnicy projektu zostali powiadomieni.

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

INFORMACJE

wybór oferty 2   wybór- oferty – 1   wybór oferty

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

INFORMACJA

Ze względu na zwolnienie lekarskie pani Ewy Lenart zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z matematyki z dnia 5 i 12 kwietnia 2018r. odbędą się w innym terminie. Uczestnicy w/w zajęć zostali o zmianie terminu powiadomieni.

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zapytania ofertowe

FORMULARZ OFERTOWY UMOWA ZAPYTANIE OFERTOWE

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Informacja

Ze względu na zwolnienie lekarskie pani Renaty Klimek zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z języka angielskiego z dnia 5 października 2017r. odbędą się 16 października 2017r. o godzinie 14:20 – 15:05. Uczestnicy w/w zajęć zostali o zmianie terminu powiadomieni.

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Pliki do pobrania

Projekt  „DROGA DO SUKCESU” Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Pliki do pobrania z projektu „DROGA DO SUKCESU” (zapytania ofertowe, opis przedmiotu zamówienia, wzór umowy, formularz cenowy, formularz ofertowy, szczegółowy harmonogram udzielanego wsparcia w projekcie) ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYCIECZKĘ OŚWIADCZENIE WZÓR… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Droga do sukcesu 2017/2018

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zakończenie zajęć realizowanych w ramach projektu DROGA DO SUKCESU

Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego podsumowano również projekt „Droga do sukcesu”, wręczono zaświadczenia uczniom kończącym w roku szkolnym 2016/2017 zajęcia realizowane w ramach projektu „Droga do sukcesu”. W zajęciach dodatkowych rozwijających kompetencje z języka angielskiego uczestniczyło 6 uczniów kl. III (3K,3M). Dla nich zaplanowano w okresie od II do VI – 20 godzin zajęć. Wraz… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Dodatkowe informacje

UWAGA Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z fizyki z dnia 15 czerwca 2017r. odbędą się 20 czerwca 2017r. godzina 13:30 – 14:15 O terminie w/w zajęć uczestnicy projektu zostaną powiadomieni.

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

UWAGA – ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1

UWAGA – ZMIENIONO ZAŁĄCZNIK NR 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – NOWA TREŚĆ zmiana opisu przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – nowa treść

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Dodatkowe informacje

UWAGA Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego z dnia 14 marca 2017r. odbędą się 28 marca 2017r. godzina 9:30 – 10:15 Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z języka angielskiego z dnia 16 marca 2017r. odbędą się 28 marca 2017r. godzina 10:20 – 11:05 Ze względu na zwolnienie lekarskie nauczyciela Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

PROJEKT DROGA DO SUKCESU

60 uczniów naszego gimnazjum od 1 lutego 2017r. realizuje projekt ,,Droga do sukcesu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów i uczennic gimnazjum, podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zgodnie z… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z matematyki

W zajęciach uczestniczy 10 uczniów klasy trzeciej. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach raz w tygodniu. Wszyscy realizują ten sam program. Podczas spotkań młodzież poznaje różne ciekawe liczby, utrwala kodeks działań arytmetycznych, oblicza powierzchnię figur płaskich, porównuje je i wskazuje największą. Uczniowie ponadto utrwalają podstawowe pojęcia arytmetyki, algebry i geometrii oraz rozwijają pamięć, wyobraźnię, myślenie… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z biologii z chemią

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z biologii z chemią odbywają się w czwartki w godz.13.30- 14.15. Sześcioosobową grupę tworzą uczniowie klas drugich. Tematyka zajęć dodatkowych  została zaplanowana zgodnie z potrzebami uczniów, dlatego uczestniczą oni bardzo chętnie w tych zajęciach i wykazują się dużą aktywnością. Podczas dotychczasowych spotkań przeprowadzony został m.in. test diagnostyczny,  omówione zostały zasady bhp…. ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje matematyczno – informatyczne

Zajęcia rozpoczęły się 7 lutego 2017r. Uczestniczy w nich 8 uczniów (4 dziewczynki i 4 chłopców) z klasy I i II. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy: 3-osobową (stanowią ją uczniowie klasy I) i 5 – osobową (uczniowie klasy II). W miesiącu lutym odbyło się 5 zajęć:  7 lutego 2017r. (grupa II) 14 lutego 2017r…. ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego

Zajęcia skierowane są do trzech uczniów i trzech uczennic klasy III gimnazjum pragnących rozwijać i doskonalić zdolności i umiejętności językowe oraz zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych. W lutym łącznie odbyły się cztery lekcje. Na pierwszych zajęciach uczniowie napisali test diagnostyczny, którego celem było określenie ich mocnych i słabych stron z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z fizyki

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z fizyki

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj