Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

Wydarzenie

Termin
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2022r.

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2022r./piątek/
Wszystkich Świętych 1 listopada 2022r. /wtorek/
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2022r. /piątek/
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2022r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Boże Narodzenie 25, 26 grudnia 2022r. /niedziela i poniedziałek/
Nowy Rok 1 stycznia 2023r. /niedziela/
Trzech Króli 6 stycznia 2023r. /piątek /
Ferie zimowe

 16 – 29 styczeń 2023r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna

 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty to trzy dni pisemnych testów.
W nadchodzącym roku szkolnym odbędą się w następujących dniach:

Terminy dodatkowe egzaminu ósmoklasisty:

Ósmoklasiści podchodzący do egzaminu w maju oraz w czerwcu poznają wyniki swoich prac 1 lipca 2023 r.

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

Podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

Święto Pracy 1 maja 2023r.
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2023r.
Boże Ciało
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023 23 czerwca 2023r.

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

FERIE LETNIE 24 czerwca 2023r. – 31 sierpnia 2023r.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zgodnie z §5 pkt.1. Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku (DzU. 186. Poz. 1245 z 2010 r.) w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

 

date_range 
Zaloguj