Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Wydarzenie

Termin
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

2 września 2019

Podstawa prawna:

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2019
Wszystkich Świętych 1 listopada 2019 /piątek/
Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada 2019 /poniedziałek/
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2019

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Boże Narodzenie 25, 26 grudnia 2019 /środa, czwartek/
Nowy Rok 1 stycznia 2020 /środa/
Trzech Króli 6 stycznia 2020 / poniedziałek/
Ferie zimowe

 13 stycznia – 26 stycznia 2020

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna

 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wielkanoc / Poniedziałek Wielkanocny 12, 13 kwietnia 2020
Święto Pracy 1 maja 2020 /piątek/
Święto Konstytucji 3 Maja 3 maja 2020 /niedziela/
Boże Ciało 11 czerwca 2020
Zakończenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 26 czerwca 2020

Podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

FERIE LETNIE 27 czerwca 2020 – 31 sierpnia 2020
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zgodnie z §5 pkt.1. Rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 roku (DzU. 186. Poz. 1245 z 2010 r.) w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 18.10.2019
  • 31.10.2019
  • 21.04.2020
  • 22.04.2020
  • 23.04.2020
  • 12.06.2020

 

date_range 
Zaloguj