Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

DROGA DO SUKCESU / PROJEKT DROGA DO SUKCESU

60 uczniów naszego gimnazjum od 1 lutego 2017r. realizuje projekt ,,Droga do sukcesu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów i uczennic gimnazjum, podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu w szkole realizowane są dla uczniów następujące zajęcia:
  • zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z matematyki
  • zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje matematyczno – informatyczne
  • zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z języka angielskiego
  • zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z języka niemieckiego
  • zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego
  • zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z geografii
  • zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z biologii z chemią
  • zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z fizyki

 

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj