Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Aktualności / PLANOWANE OTWARCIE ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I PUNKTÓW PRZEDSZKOLNYCH

Szanowni Państwo,


w dniu 29.04.2020 r. Premier RP poinformował o możliwości otwarcia od 6 maja br. oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego. Dodał też, że stanie się  to pod szczególnym reżimem sanitarnym.

Dyrektorzy placówek skontaktowali się z rodzicami w celu ustalenia potrzeb i możliwości ich realizacji i okazało się, że zainteresowanie jest znikome. Na terenie całej Gminy chęć uczestnictwa w zajęciach zadeklarowało jedynie 8 rodziców z  4 placówek.

Dokonano analizy wytycznych podanych przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Dokonaliśmy  przeglądu wytycznych w odniesieniu do uwarunkowań w naszych placówkach wychowania przedszkolnego. Rygorystyczne zalecenia nakładają szereg obowiązków na organ prowadzący, dyrektorów, nauczycieli i rodziców.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych, rodziców oraz ich opiekunów po przeanalizowaniu sytuacji epidemicznej oraz w/w wytycznych została wypracowana wspólna decyzja o czasowym zawieszeniu zajęć zarówno w oddziałach przedszkolnych  jak i Punktach przedszkolnych do dnia 24 maja 2020 r.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania epidemiologiczne, wytyczne MEN, MZ i GiS oraz uzyskane przez Dyrektorów informacje stanowiły podstawę do podjęcia najbardziej racjonalnej decyzji tj. czasowego zawieszenia zajęć.

Kolejne informacje w przedmiotowej sprawie będą Państwu przekazywane na bieżąco.

                                          Dyrektor  szkoły                         Wójt  Gminy

                                    /-/ Elżbieta Białecka             /-/ Tadeusz Wojciechowski

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj