Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

AktualnościProjekty ekologiczne / Zajęcia terenowe w Trojanowie

W dniu 02.05.2016 r. grupa uczniów klas III pod opieką Marzanny Kaweckiej i Marianny Krakowiak uczestniczyła w warsztatach terenowych w Trojanowie. W czasie 4 godzinnych zajęć gimnazjaliści podzieleni na grupy mieli do wykonania 10 zadań dotyczących: badania wody z różnych ujęć, określania wieku drzew, rozpoznawania gatunków roślin w poszczególnych warstwach lasu jak również na podstawie kluczy oznaczania roślin zielnych. Uczniowie badali wodę z trzech ujęć: rzeki, w miejscu dopływu wód z oczyszczalni ścieków do rzeki oraz studni. W swoich badaniach uczniowie korzystali ze sprzętu badawczego zakupionego ze środków WFOŚ i GW w Łodzi. Po wykonaniu zadań nastąpiło podsumowanie pracy każdej grupy i wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonych badań. Zajęcia były bardzo interesujące i podobały się uczniom.

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj