Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

DROGA DO SUKCESU / zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z biologii z chemią

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z biologii z chemią odbywają się w czwartki w godz.13.30- 14.15. Sześcioosobową grupę tworzą uczniowie klas drugich. Tematyka zajęć dodatkowych  została zaplanowana zgodnie z potrzebami uczniów, dlatego uczestniczą oni bardzo chętnie w tych zajęciach i wykazują się dużą aktywnością.
Podczas dotychczasowych spotkań przeprowadzony został m.in. test diagnostyczny,  omówione zostały zasady bhp. Grupa zapoznała się z wyposażeniem apteczki pracowni chemicznej oraz sposobami udzielania pierwszej pomocy.
Uczniowie doskonalili technikę mikroskopowania i wykonywania preparatów mikroskopowych. Nabywają sprawności w posługiwaniu się językiem chemii, wykonują doświadczenia w których badają właściwości substancji chemicznych.
Opracowała Marzanna Kawecka
date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj