Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

DROGA DO SUKCESU / Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego

Zajęcia skierowane są do trzech uczniów i trzech uczennic klasy III gimnazjum pragnących rozwijać i doskonalić zdolności i umiejętności językowe oraz zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych. W lutym łącznie odbyły się cztery lekcje.
Na pierwszych zajęciach uczniowie napisali test diagnostyczny, którego celem było określenie ich mocnych i słabych stron z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów czytanych oraz znajomości środków i funkcji językowych. Uczniowie poznali także strategie kompensacyjne przydatne w rozumieniu tekstów czytanych i słuchanych, które wykorzystywali na kolejnych zajęciach poświęconych rozumieniu tekstów pisanych, rozumieniu ze słuchu i znajomości środków językowych na poziomie rozszerzonym.
Opracowała Renata Klimek
date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj