Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

DROGA DO SUKCESU / Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje matematyczno – informatyczne

Zajęcia rozpoczęły się 7 lutego 2017r. Uczestniczy w nich 8 uczniów (4 dziewczynki i 4 chłopców) z klasy I i II. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy: 3-osobową (stanowią ją uczniowie klasy I) i 5 – osobową (uczniowie klasy II). W miesiącu lutym odbyło się 5 zajęć:
  •  7 lutego 2017r. (grupa II)
  • 14 lutego 2017r. (grupa I)
  • 21 lutego 2017r. (grupa II)
  • 22 lutego 2017r. (grupa I)
  • 28 lutego 2017r. (grupa II)
Na zajęciach była 100% frekwencja. Podczas pierwszych dwóch zajęć przeprowadzono diagnozę wstępna w obu grupach. Na kolejnych zajęciach tematyka dotyczyła działań na ułamkach zwykłych. Uczniowie podczas zajęć pracowali samodzielnie, w parach i całą grupą. Oprócz typowych zadań rozwiązywali krzyżówki, rebusy dotyczące terminów i działań na ułamkach zwykłych, układali domino. Młodzież pracowała z dużym zaangażowaniem.
Opracowała Agnieszka Natorska Kupis
date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj