Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

DROGA DO SUKCESU / zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z języka niemieckiego

Zajęcia odbyły się w miesiącu lutym zgodnie z terminarzem: 02.02.2017, 07.02.2017, 09.02.2017, 14.02.2017. W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów klas trzecich. Zajęcia były przeprowadzone w dwóch grupach sześcioosobowych. Frekwencja była 100-procentowa. Obydwie grupy realizowały ten sam program.
Na pierwszych  zajęciach został przeprowadzony test diagnozujący. Obejmował podstawowe struktury gramatyczno- leksykalne z poziomu A1 i A2. Kolejne zajęcia poświęcone były realizacji tematu: człowiek. Uczniowie ćwiczyli umiejętność wypełniania formularza z danymi personalnymi, powtarzali pytania i odpowiedzi z prośbą o informację. Przy tej okazji powtórzona została odmiana czasownika regularnego oraz czasowników : sein i haben. Uczniowie korzystali z materiałów przygotowanych przez nauczyciela. Na kolejnych zajęciach uczniowie korzystali ze słowników opisując stan emocjonalny oraz czynności. Realizując postawione zadania z gramatyki została przećwiczona budowa zdań współrzędnie złożonych i podrzędnie złożonych z „wenn”. Ostatnie zajęcia w miesiącu lutym oparły podczas realizacji o korzystanie ze słowników oraz plansz interaktywnych. Uczniowie wyrażali swoją opinię i pytali o samopoczucie swoich kolegów.
Opracowała Barbara Węglińska
date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj