Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

DROGA DO SUKCESU / zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z matematyki

W zajęciach uczestniczy 10 uczniów klasy trzeciej. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach raz w tygodniu. Wszyscy realizują ten sam program.
Podczas spotkań młodzież poznaje różne ciekawe liczby, utrwala kodeks działań arytmetycznych, oblicza powierzchnię figur płaskich, porównuje je i wskazuje największą.
Uczniowie ponadto utrwalają podstawowe pojęcia arytmetyki, algebry i geometrii oraz rozwijają pamięć, wyobraźnię, myślenie abstrakcyjne i logiczne rozumowanie, wykorzystują język matematyczny do opisu sytuacji, rozumowań i uzasadnień.
Opracowała Ewa Lenart
date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj