Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Projekt edukacyjny / PREZENTACJA MULTIMEDIALNA „Nasza Szkoła”

 

Projekt edukacyjny „NASZA SZKOŁA” realizowany był w Publicznym Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach w roku szkolnym 2012/2013 od lutego do kwietnia 2013 r.  przez 4 uczniów z kl. 2b: Adama Bartosika, Artura Dębowskiego, Dominika Pawlika i Bartka Stropę pod opieką p. Ewy Lenart.

Uczniowie samodzielnie pozyskiwali i opracowywali informacje pochodzące z różnych źródeł na temat historii szkoły oraz osiągnięć i sukcesów jej uczniów, zapoznawali się z aktualną opinią o szkole w społeczności szkolnej i w środowisku lokalnym, samodzielne opracowali wyniki sondażu, doskonalili współpracę w grupie.

Uczniowie stworzyli prezentację multimedialną i album  „NASZA SZKOŁA”. Efekty swojej pracy zaprezentowali w formie pokazu multimedialnego z ustnym komentarzem na zajęciach z wychowawcą przed rówieśnikami z klasy 29 kwietnia 2013 r.

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj