Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Projekty ekologiczne / KOŁO EKOLOGICZNE

W czasie trwania projektu ekologicznego prowadzone były zajęcia koła ekologicznego w klasie I a. Realizowane na zajęciach koła zagadnienia  łączyły teorię z praktyką i dotyczyły najbliższego środowiska, a więc domu, szkoły, wsi, regionu oraz stopniowo rozszerzały się na treści dotyczące kraju i świata. Metody i formy pracy dostosowane były do możliwości intelektualnych uczniów. Wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjały  łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dawały  uczniom wiele satysfakcji.
date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj