Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Rekrutacja / Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 18 stycznia 2023r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA 2023/2024

Informacja dla rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach informuje, iż w dniach od 15 lutego do 21 marca 2023r.  będzie prowadzona rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024

Rodzice (opiekunowie prawni) nowych dzieci składają „Kartę zgłoszenia” dziecka do oddziału przedszkolnego.

Dokumenty należy składać do 21 marca 2023 r. do godz. 14.00

Rodzice (opiekunowie prawni) dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym do oddziału przedszkolnego składają „Deklarację kontynuacji” uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego.

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 08.02.2023 do 14.02.2023 rodzice dzieci uczęszczających do danego punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2022/2023, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – w roku szkolnym 2023/2024. a następnie należy podpisać „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego”.

PLIKI DO POBRANIA ->>>

 

REKRUTACJA 2023/2024

Informacja dla rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego
do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach informuje, iż w dniach od 15 lutego do 21 marca 2023r. będzie prowadzona rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024

Realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone  w 2016 roku.

PLIKI DO POBRANIA ->>>

Informacja o rekrutacji dostępna jest też na stronie:

http://www.ugslawno.pl/pl/page/rekrutacje

Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach na rok szkolny 2023/2024

Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach na rok szkolny 2023/2024

Lista

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj