Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

AktualnościRekrutacja / Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

ZARZĄDZENIE NR 12/2022 WÓJTA GMINY SŁAWNO z dnia 28 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do punktów przedszkolnych, do oddziałów przedszkolnych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

 REKRUTACJA 2022/2023

Informacja dla rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego
do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach informuje, iż

w dniach od 15 lutego do 21 marca 2022r. 
będzie prowadzona rekrutacja 
    do oddziału przedszkolnego
na rok szkolny 2022/2023

Dokumenty należy składać do 21 marca 2022 r. do godz. 14.00

W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od dn. 08.02.2022 r. rodzice dzieci uczęszczających do danego punktu przedszkolnego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w roku szkolnym 2021/2022, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – w roku szkolnym 2022/2023.

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

PLIKI DO POBRANIA ->>>

 

REKRUTACJA 2022/2023

Informacja dla rodziców w sprawie postępowania rekrutacyjnego
do klasy I na rok szkolny 2022/2023

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach informuje, iż

w dniach od 15 lutego do 21 marca 2022r. 

będzie prowadzona rekrutacja 
do klasy I

na rok szkolny 2022/2023

 
Realizację obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone  w 2015 roku.


Informacja o rekrutacji dostępna jest też na stronie:

http://www.ugslawno.pl/pl/page/rekrutacje

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj