Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

DROGA DO SUKCESU

Dodatkowe informacje

UWAGA Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego z dnia 14 marca 2017r. odbędą się 28 marca 2017r. godzina 9:30 – 10:15 Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z języka angielskiego z dnia 16 marca 2017r. odbędą się 28 marca 2017r. godzina 10:20 – 11:05 Ze względu na zwolnienie lekarskie nauczyciela Publicznego Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

PROJEKT DROGA DO SUKCESU

60 uczniów naszego gimnazjum od 1 lutego 2017r. realizuje projekt ,,Droga do sukcesu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów i uczennic gimnazjum, podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy. Zgodnie z… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z matematyki

W zajęciach uczestniczy 10 uczniów klasy trzeciej. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach raz w tygodniu. Wszyscy realizują ten sam program. Podczas spotkań młodzież poznaje różne ciekawe liczby, utrwala kodeks działań arytmetycznych, oblicza powierzchnię figur płaskich, porównuje je i wskazuje największą. Uczniowie ponadto utrwalają podstawowe pojęcia arytmetyki, algebry i geometrii oraz rozwijają pamięć, wyobraźnię, myślenie… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z biologii z chemią

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z biologii z chemią odbywają się w czwartki w godz.13.30- 14.15. Sześcioosobową grupę tworzą uczniowie klas drugich. Tematyka zajęć dodatkowych  została zaplanowana zgodnie z potrzebami uczniów, dlatego uczestniczą oni bardzo chętnie w tych zajęciach i wykazują się dużą aktywnością. Podczas dotychczasowych spotkań przeprowadzony został m.in. test diagnostyczny,  omówione zostały zasady bhp…. ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje matematyczno – informatyczne

Zajęcia rozpoczęły się 7 lutego 2017r. Uczestniczy w nich 8 uczniów (4 dziewczynki i 4 chłopców) z klasy I i II. Uczniowie podzieleni są na dwie grupy: 3-osobową (stanowią ją uczniowie klasy I) i 5 – osobową (uczniowie klasy II). W miesiącu lutym odbyło się 5 zajęć:  7 lutego 2017r. (grupa II) 14 lutego 2017r…. ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z języka angielskiego

Zajęcia skierowane są do trzech uczniów i trzech uczennic klasy III gimnazjum pragnących rozwijać i doskonalić zdolności i umiejętności językowe oraz zainteresowanych kulturą krajów anglojęzycznych. W lutym łącznie odbyły się cztery lekcje. Na pierwszych zajęciach uczniowie napisali test diagnostyczny, którego celem było określenie ich mocnych i słabych stron z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstów… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z fizyki

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z fizyki

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z geografii

Zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje z geografii rozpoczęły się 09.02.2017 r. Bierze  w nich udział sześciu uczniów z klas I b i II b. Na pierwszych zajęciach uczniowie pisali test sprawdzający wiedzę z geografii ogólnej. Kolejne zajęcia poświęcone były budowie Wszechświata oraz pracy z mapą. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metody eksperymentu. Opracowała Marianna Krakowiak

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z języka angielskiego

Głównym celem zajęć uzupełniających podnoszących kompetencje z języka angielskiego jest niwelowanie trudności i niepowodzeń szkolnych uczniów w nauce języka angielskiego poprzez nadrobienie zaległości, a tym samym poprawa wyników nauczania i kształcenia. Zajęcia mają na też na celu kształtowanie postaw tolerancji i otwartości młodzieży. W zajęciach uczestniczy trzech uczniów i trzy uczennice klas III gimnazjum. W… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

zajęcia uzupełniające podnoszące kompetencje z języka niemieckiego

Zajęcia odbyły się w miesiącu lutym zgodnie z terminarzem: 02.02.2017, 07.02.2017, 09.02.2017, 14.02.2017. W zajęciach uczestniczyło 12 uczniów klas trzecich. Zajęcia były przeprowadzone w dwóch grupach sześcioosobowych. Frekwencja była 100-procentowa. Obydwie grupy realizowały ten sam program. Na pierwszych  zajęciach został przeprowadzony test diagnozujący. Obejmował podstawowe struktury gramatyczno- leksykalne z poziomu A1 i A2. Kolejne zajęcia… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Projekt  „Droga do sukcesu” współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANEGO WSPARCIA W PROJEKCIE* Nazwa beneficjenta: Gmina Sławno/Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart

Informacje o projekcie

Projekt  „DROGA DO SUKCESU” Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ZMIENIAMY ŁÓDZKIE Z FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI Tytuł projektu  „Droga do sukcesu” Beneficjent Gmina Sławno/Publiczne Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach; Zespół Szkół Samorządowych w Prymusowej Woli; Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy i… ➜ Czytaj dalej

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj