Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Kazimierza Wielkiego
w Szadkowicach

Aktualności / Przywracanie zajęć w szkole

Szanowni Rodzice

Z dniem  25 maja 2020 r.  przywracamy w szkole, za zgodą rodziców, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  dla uczniów w klas I-III, a od 1 czerwca konsultacje dla pozostałych uczniów.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych. Aby uczeń mógł wziąć udział w zajęciach w szkole proszę o zapoznanie się z obowiązującymi w szkole Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Szadkowicach w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz podpisanie Oświadczenia, które należy dostarczyć do dyrektora szkoły.

date_range  perm_contact_calendar Ewa Lenart
Zaloguj